3197. Angerensche en Doornenburgse buitenpolder, gemeente Lingewaard

Zandwinbedrijf K3Delta en Caprice Steenfabriek Huissenswaard willen gezamenlijk een zand- en kleiwinning uitvoeren in de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder, gelegen langs het Pannerdensch Kanaal. De bedoeling is om daarmee in het gebied ook de waarden voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie te verbeteren. Voor de besluitvorming over de benodigde vergunningen en het bestemmingsplan van de gemeente Lingewaard wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing

13-02-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. R. Speets
mw. drs. N.F.H.H. Vossen
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 18 Apr 2017