3196. Bedrijvenpark Medel, gemeente Tiel

De gemeente Tiel wil het bedrijvenpark Medel uitbreiden. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van dit plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bedrijvenpark Medel

Bevoegd gezag
Gemeente Tiel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 23 Mar 2017