3192. Biomassa-energiecentrale en mestverwerker Oss

Beoordelingsadvies
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van de m.e.r. beoordelingsnotitie.

Procedure en adviezen

Beoordeling

11-01-2017 Adviesaanvraag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. S. Bokma
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OOC Beheer B.V.

Bevoegd gezag
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 17 Feb 2017