3190. Pluimveehouderij Schaiksedijk 12 te Riethoven, gemeente Bergeijk

Procedure en adviezen

Toetsing

29-11-2016 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. H.H. Ellen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. J.H. Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
C.W.H.M. Rijkers

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 09 Feb 2017