3045. Windpark Anna Wilhelminapolder

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het windpark Anna Wilhelminapolder van windpark Oostflakkee BV mogelijk maken. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en is een omgevingsvergunning nodig. Voordat hierover besloten wordt, is een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-05-2015 Adviesaanvraag

22-07-2015 Datum kennisgeving

23-09-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

15-02-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie werkt op dit moment aan haar oordeel over het milieueffectrapport.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport het natuureffect van dit windpark beschrijft én ook het totaaleffect van alle parken op en rondom het eiland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goeree-Overflakkee
Renewable Energy Factory

Bevoegd gezag
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 14 Apr 2017