3160. Overnachtingsplaatsen Merwedes, Gorinchem

Rijkswaterstaat wil vier extra overnachtingsplaatsen realiseren in de noordwesthoek van de bestaande vluchthaven in Gorinchem. Hiervoor moet het bestaande bestemmingsplan “Binnenstad en omgeving” worden gewijzigd. Ter ondersteuning van een besluit over het bestemmingsplan is een gecombineerd plan-/ project-milieueffectrapport opgesteld. De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en is daarmee het bevoegde gezag voor de m.e.r-procedure.  

Procedure en adviezen

Toetsing

04-11-2016 Adviesaanvraag

07-02-2017 Datum kennisgeving

01-05-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat goede informatie over de milieueffecten van de overnachtingshaven. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat het toepassen van walstroom geluidhinder op de woningen in de omgeving sterk reduceert, omdat havengeneratoren op de schepen dan niet hoeven te draaien. De Commissie vindt dat in het rapport nog wel informatie ontbreekt over de effecten van de overnachtingshaven op het beschermd stadsgezicht. De Commissie adviseert om het rapport op dit punt aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft laten weten het advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ing. G. Schouwstra

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 01 May 2017