November 2013

Persbericht | 20-11-2013 Natuurwinst door ontpoldering Hedwigepolder

Advies Commissie over het MER

Nieuwsbericht | 18-11-2013 Maximale mogelijkheden bestemmingsplan en m.e.r.

Een nieuwe factsheet

Nieuwsbericht | 06-11-2013 Tariefstelling Commissie m.e.r. in 2014

Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer

Nieuwsbericht | 06-11-2013 M.e.r. en bestemmingsplannen voor bedrijven en industrieterreinen

Een nieuwe factsheet

Nieuwsbericht | 06-11-2013 OpMERkelijk nr. 10 is uit

met o.a. jurisprudentie en uitgebrachte adviezen