Mei 2013

Nieuwsbericht | 29-05-2013 Omgevingswet meer risico's dan kansen voor milieu- en natuur

Volgens onderzoek PBL

Persbericht | 28-05-2013 Milieueffecten IJmeerverbinding goed beschreven

Advies over Rijksstructuurvisie Almere-Amsterdam-Markermeer

Artikel | 28-05-2013 Pilot procesgericht adviseren m.e.r.

Flexibele inzet Commissie m.e.r.

Nieuwsbericht | 14-05-2013 Belangrijke m.e.r.-elementen missen in toetsversie Omgevingswet

Reactie van de Commissie op toetsversie