Juni 2013

Nieuwsbericht | 27-06-2013 Vertrek voorzitter Niek Ketting

per 31 december 2013

Nieuwsbericht | 17-06-2013 OpMERkelijk nr. 6 is uit

met o.a. de Omgevingswet, de PAS en jurisprudentie

Nieuwsbericht | 05-06-2013 Wijziging art. 19kd Natuurbeschermingswet

Belangrijk voor gemeenten

Persbericht | 04-06-2013 Onderbouwing nut/noodzaak, sturingsfilosofie en brede effectbeschrijving

Nodig voor besluit over de PAS

Persbericht | 04-06-2013 Zoek beste gebieden voor wind op zee

Advies over reikwijdte en detailniveau