December 2013

Persbericht | 17-12-2013 Tijdelijk verlies natuur vraagt nog aandacht

MER Rijksinpassingsplan het Zwin

Nieuwsbericht | 17-12-2013 OpMERkelijk nr. 12 is uit

Met o.a. uitgebrachte adviezen, jurisprudentie...

Persbericht | 12-12-2013 Effectiviteit 5e Actieprogramma Nitraat overschat

Advies van de Commissie

Nieuwsbericht | 05-12-2013 OpMERkelijk nr. 11 is uit

Met o.a. nieuwe factsheets, een advies en klimaatonderzoek